Jaká je životnost plastových oken

 

K této otázce je potřeba přistupovat ve dvou rovinách.

První rovinou je životnost fyzická, neboli materiálová. Ta by byla zřejmě dána životností nejslabšího článku na okně. Nabízí se označit za tento článek především ty komponenty, které se na okně opotřebovávají. V tom případě by to bylo těsnění a kování. I když těsnění použité na okně je vyrobeno z velmi kvalitních materiálů, jež jsou rovněž testovány a jsou velmi odolné vůči působení povětrnosti, přece jenom je při každém zavření a otevření okna mechanicky namáháno. Tato skutečnost se ale projevuje u oken všech typů (i dřevěných i z hliníku). Důležitá je tedy zřejmě otázka, nakolik je dobře seřízeno kování a jak moc dochází k opotřebení. Dá se předpokládat, že po velmi dlouhé době, možná 10 či 20 letech, může na některém místě dojít k poškození těsnění. Tato skutečnost však nijak nelimituje životnost okna, neboť těsnění lze velmi snadno vyměnit a vždy bude na trhu vhodný a použitelný těsnící profil. Totéž platí i o kování. Je možné, že dlouhodobým užíváním a při špatné údržbě může dojít k poškození některého dílu kování. Avšak i tato komponenta bude vždy nahraditelná. Systémy celoobvodového kování používají standardizovaných dílů a normovaných rozměrů, a tak i v budoucnu bude možné potřebný díl nebo celé kování vyměnit.

Sklo je rovněž snadno vyměnitelná součást okna. Stačí opatrně vyjmout lištu, nasadit nové sklo a opět lištu zastrčit. Sklo se bude ze všech těchto komponent měnit pravděpodobně nejdříve. Nasvědčuje tomu překotný vývoj v oblasti skla, zejména jeho tepelně-izolačních vlastností. Rostoucí náklady na energie a relativně velmi jednoduchá cesta ke zvýšení tepelného odporu zasklení jeho výměnou zřejmě povede k tomu, že uživatelé ne jednou,ale několikrát za život vymění zasklení v okně. Již dnes lze propočítat a prokázat, že investice vložená do výměny skla instalovaného před pěti lety s koeficientem Ug=2,8W/m2K za dnešní běžně dostupné zasklení s Uf=1,4 W/m2K se při dnešních cenách vrátí za 5 let a při započítání předpokládaného růstu cen za necelé tři roky.

Plastové profily tvořící konstrukci okna již není tak snadné vyměnit. Je to klíčová součást konstrukce a ta bude tedy určovat životnost. Dnes jsou již k dispozici zkušenosti s plastovými okny starými přes 30 let. Tyto zkušenosti jsou natolik dobré, že opravňují k tvrzení, že fyzická životnost plastových profilů bude několikanásobně vyšší, než oněch třicet let. Odhady mezi odborníky se pohybují mezi 80 - 250 roky. Jistě se jedná o tak dlouhou dobu, že je potřeba se zamyslet nad tím, zda nebude potřeba vyměnit okna z jiných důvodů.

To je ale ta druhá rovina úvahy. Plastová okna v důsledku neustálého vývoje zastarají spíše morálně než fyzicky. Pravděpodobnou motivací vedoucí k výměně dnes nasazovaných oken nebude jejich fyzické opotřebení, ale snaha instalovat novější a modernější výrobky s novými užitnými vlastnostmi (lepší koeficient prostupu, modernější tvar, větrání, bezpečnost aj.).

ZPĚT

 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO TÝMU

12.10.16

Baví Vás nejednotvárná práce, tvořivost a komunikace s lidmi? Pak možná hledáme právě Vás!

NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

28.01.15

Navštivte novou vzorkovou prodejnu stínící techniky a interiérových dveří na Mariánském nám. 2624 v Uh. Brodě (pod charitou)

572 635 969
Český výrobce oken a dveří