Nová zelená úsporám

 

JSME ODBORNÝM DODAVATELEM PROGRAMU "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013"

 

 

Prosíme o strpení, právě pracujeme na aktualizaci informací dle nové Výzvy z dubna 2015

 

 

 

 

Tato stránka nabízí řadu informací o dotačním programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Podrobné aktuální informace naleznete pomocí následujících odkazů:

Oficiální webové stránky programu "Nová zelená úsporám"

Neoficiálnlí web o programu "Nová zelená úsporám"

 

 

Kalkulačka ke stažení Zde

 

Základní informace

 • Na poskytování dotací z programu Nová zelená úsporám 2013 je vyčleněna jedna miliarda Korun
 • Příjem žádostí v první výzvě je možný od 12. srpna 2013 do vyčerpání stanovené výše dotací, nejpozději do 29. listopadu 2013
 • K prvním výplatám z dotací dojde na podzim roku 2013
 • Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na:
  • Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

  • Oblast podpory D - Podpora na přípracu a zajištění realizace podporovaných opatření 

  • Oblast podpory E - Bonus za kombinaci vybraných opatření

 

Postup pro získání dotací

Podrobný postup naleznete Zde:

1) Prostudujte si Směrnicí MŽP č. 9/2013 a seznamte se tak s podmínkami programu Nová zelená úsporám 2013

2) Získejte odborníka, který Vám zpracuje odborný posudek. Seznamy autorizovaných osob naleznete na internetových stránkách ČKAIT a ČKA. Posudek může zpracovat také energetický specialista, jejich seznam je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

3) Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

4) Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů, který je nezbytnou přílohou pro podání žádosti. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku. Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám

5) Vyplňte elektronickou žádost o podporu po zahájení příjmu žádostí, dostupný na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám (http://www.nzu2013.cz)

6) Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě nejpozději do 8 kalendářních dní ode dne elektronické evidence (systémem vygenerované písemnosti spolu s dalšími přílohami - úplný seznam povinných příloh je uveden v Přílohách č. II/8 Směrnice MŽP č. 9/2013)

7) Fond provede kontrolu Vámi doručené žádosti o podporu a jejích příloh. V případě zjištění nedostatků vás Fond písemně vyzve k jejich odstranění

8) O rozhodnutí budete písemně informováni formou Vyrozumění o Rozhodnutí poskytnutí podpory či Vyrozumění o Rozhodnutí o zamítnutí žádosti

9) Vzhledem k faktu, že realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je Vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Vzor smlouvy s odborným technickým dozorem stavebníka je k dispozici na internetových stránkách programu nová zelená úsporám

10) Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si zvolte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele. Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) jsou k dispozici na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám (http://www.nzu2013.cz).

11) Zrealizujte stavební záměr dle schváleného odborného posudku. Realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory, která je vždy uvedena ve Vyrozumění o Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

12) Doložte Fondu řádné ukončení realizace předložením dokumentů specifikovaných v Příloze č. II/9 Směrnice MŽP č. 9/2013.

13) Vyhodnotí-li Fond žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory.

14) Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

              Zdroj: www.nzu2013.cz

Související dokumenty ke stažení ZDE

 

Řadu dalších informací nejen o programu Nová zelená úsporám 2013 nabízí web "Technické zařízení budov"

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO TÝMU

12.10.16

Baví Vás nejednotvárná práce, tvořivost a komunikace s lidmi? Pak možná hledáme právě Vás!

NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

28.01.15

Navštivte novou vzorkovou prodejnu stínící techniky a interiérových dveří na Mariánském nám. 2624 v Uh. Brodě (pod charitou)

572 635 969
Český výrobce oken a dveří